Sekulární institut Servi della SofferenzaSekulární institut Servi della Sofferenza (česky Služebníci utrpení) založil diecézní kněz P. Pierino Galeone. Jeho charisma, inspirované svatým Piem z Pietrelciny, spočívá v přijímání utrpení, které se – spojené s utrpením Krista – stává nástrojem úlevy a vykoupení bližních. Členové institutu takto podle vzoru otce Pia slouží utrpením a vydávají svědectví lásky k druhým.
První kroky učinila tato duchovní rodina 16. července 1957, kdy se zasvětila tehdy sedmnáctiletá Giorgina Tocci, matka spoluzakladatelka institutu.
Institut tvoří muži a ženy, klerici i laici, duchovně spojeni jedním charismatem.
Dne 25. prosince 1993 arcibiskup z Taranta Benigno Papa, uznal Služebníky utrpení za výjimečné jejich charismatem a za pastoračně prospěšné, a po získání nihil obstat od Svatého stolce je ustanovil jako sekulární institut diecézního práva.