ZakladatelZakladatelem Sekulárního institutu Servi della Sofferenza je P. Pierino Galeone.
Narodil se 21. ledna 1927 v San Giorgiu Joniku (TA) Cirovi a Grazii Perrucci, rodičům s osvědčenou katolickou vírou a vytrvalou náboženskou praxí, a 24. dubna téhož roku byl pokřtěn ve farnosti S. Maria del Popolo. V pěti letech přistoupil k prvnímu svatému přijímání a 11. června 1933 přijal biřmování.
Klidná rodinná atmosféra a upřímná křesťanská výchova, živená dobrými skutky a modlitbou, v něm rychle podpořily vědomí kněžského povolání. V deseti letech vstoupil do Menšího arcibiskupského semináře v Tarantu a v patnácti letech přešel do Regionálního semináře v Molfettě. V tomto období jeho pobyt v semináři vážně ohrozila tuberkulóza, která nečekaně změnila jeho život.
Ve své těžké situaci se v červenci 1947 rozhodl odjet do San Giovanni Rotonda, aby získal uzdravení od stigmatizovaného řeholníka. Zásah otce Pia z Pietrelciny se ukázal jako rozhodující. Mladý Pierino se náhle uzdravil, potěšen světcovým slibem, že se stane knězem.
Dne 2. července 1950 byl vysvěcen na kněze ve farnosti Maria SS. Immacolata v San Giorgiu Joniku. V roce 1952 zahájil pastorační službu ve farnosti Santa Maria del Popolo v San Giorgiu Joniku, nejprve jako pomocný duchovní, poté jako ekonom a od 9. října 1955 jako farář.
Jeho apoštolská činnost byla vždy zaměřena na zvláštní péči o svěřené duše, zejména o mladé, a to prostřednictvím duchovního vedení; na péči o kněžská povolání, pomoc laickým organizacím a charitativní činnost věnující se nemocným a chudým.
Počátky Institutu Servi della Sofferenza je třeba zasadit do tohoto apoštolského kontextu. K dozrání plánu založit novou duchovní rodinu přispělo několik faktorů: služba kázání a duchovního vedení mladých lidí otevřených Pánovu volání, hluboká přitažlivost spirituality otce Pia a četná povolání mladých, která jsou znamením Boží přízně.
Mezi těmito prvky vynikla zejména jeho osobní inspirace.
P. Pierino se svou spiritualitou podobá svému učiteli, otci Piovi z Pietrelciny.
Jeho dny neustále provází modlitba. Velká je jeho oddanost Panně Marii. S pokorou a neúnavně přináší dar svého účinného slova, aby všem zprostředkoval Krista. Jeho apoštolský zápal ho vede k tomu, aby hlásal bohatství a účinnost charismatu Služebníků utrpení i ve vzdálených zemích.