MadreSlečna Giorgina Tocci se narodila 30. března 1940 v San Giorgiu Joniku (TA) Cosimovi a Immacolatě Basso.  V roce 1954 se ve farnosti S. Maria del Popolo seznámila s otcem zakladatelem Pierinem Galeonem.
Byla první duchovní dcerou, která mu projevila svou touhu zasvětit se Pánu a zároveň žít ve světě. 16. června 1957, na slavnost Nejsvětější Trojice, složila se souhlasem otce své sliby. Následující měsíc, 16. července, obnovila své zasvěcení Bohu podle formule Služebníků utrpení pod otcovským a laskavým pohledem otce Pia z Pietrelciny v San Giovanni Rotondu.
Madre, jak se slečně Tocci říká, od počátku spolupracovala s otcem zakladatelem na šíření charismatu Služebníků utrpení. Svůj apoštolát vykonávala ve farnosti Santa Maria del Popolo jako katechetka, mimořádná služebnice eucharistie a poté jako vedoucí na různých úrovních v různých farních sdruženích.
Své duchovní rodině se snaží sloužit především tím, že koordinuje, povzbuzuje a podporuje své duchovní děti, podporuje povolání a pečuje o jejich formaci.