ZasvěceníSekulární institut Servi della Sofferenza je jednotný institut rozdělený do dvou sekcí, mužské a ženské, jejichž členové žijící ve světě usilují o dokonalost lásky a posvěcují svět evangeliem utrpení.
Zasvěcení členové institutu jsou tedy ženy a muži, laici i kněží, kteří zasvětili svůj život Pánu složením věčných slibů chudoby, čistoty a poslušnosti.
Své zasvěcení uskutečňují v prostředí, ve kterém žijí, pracují a vykonávají apoštolát. Mohou žít sami, v rodinách nebo v bratrských skupinách, sekulárním životním stylem. Všichni jsou vzájemně propojeni a v rámci své sekce utvářejí komunity.