Pouť českých a slovenských mladých do San Giovanni Rotondo

Scritto il 13/04/2024
da Romana Kestlerová


Od 6. do 11. února 2024 se mladí z České a Slovenské republiky vydali na pouť do San Giovanni Rotondo, aby se setkali s otcem Piem a aby se zamýšleli nad svým životem ve světle Božího slova.
Zde jsou dojmy 18leté Marie z Brna.
V únoru jsem se zúčastnila poutě pro mladé do San Giovanni Rotondo, kterou pořádali kněží a sestry z institutu Servi della Sofferenza.
Autobus jsme zaplnili do posledního místečka a vyrazili na dlouhou cestu, kterou jsme ale využili mimo jiné k přípravě na pouť jako i k bližšímu seznámení se s osobou otce Pia. Cestou jsme též navštívili poutní místo Loreto. Bylo pro mě velmi silné nacházet se v místech, kde přebývala Panna Maria.
V San Giovanni Rotondo jsme prožili tři dny naplněné modlitbou, přednáškami, které byly zaměřené na rozlišování povolání, a návštěvou míst, spojených s životem otce Pia. Každý den jsme také slavili mši svatou. S úžasem jsem pozorovala, co Pán skrze otce Pia vykonal a jak v jeho životě působil. Byla jsem moc vděčná, že jsme mohli otce Pia též vidět a setrvat u něj v modlitbě. Velmi povzbuzující byla slova přednášejících, o to silnější a hodnotnější, že pramenila z jejich osobní zkušenosti. Navíc na přednášejících byla často patrná radost, bylo vidět, že jsou v Pánu šťastní. V rámci poutě jsme jedno dopoledne věnovali návštěvě krásného poutního místa horách, místa zjevení archanděla Michaela – Monte Sant' Angelo. Zde jsme přímo v jeskyni zjevení slavili mši svatou.
Jsem moc vděčná za to, že jsem se mohla poutě účastnit, a též za společenství lidí, se kterými jsem se poutě účastnila, že jsme se mohli společně sdílet a povzbuzovat a také, že nechyběla radost a humor. I přesto, že jsme v San Giovanni Rotondo strávili jen několik málo dní, bylo to velmi vydatné a těžko zde lze vše zmínit. Závěrem bych jen chtěla dodat, že vnímám, že mě pouť, a to co z ní dále vzešlo, posílilo a stále posiluje ve víře. Díky Bohu a všem organizátorům!

Článek v Itálii s fotografiemi