[Photo] 23.

[Photo] 23.

23.9.2023 Kolik nocí probděl otec Pio za své děti rozptýlené po celém světě! Je pro nás dobré, abychom bděli spolu s ním ve chvíli jeho odchodu z tohoto světa do nebe. Don Pierino Galeone #PiozPietrelciny

[Photo] 22.

[Photo] 22.

22.9.2023 Účastněme se modlitebního bdění k přechodu svatého Pia z této země a modleme se společně s jeho mnoha dětmi po celém světě. Don Pierino Galeone #bdění #modlitba #otec_Pio

[Photo] 21.

[Photo] 21.

21.9.2023 Naslouchejme naší nebeské Mamince, protože ona nám jistě dobře radí pro naši spásu a aby nám pomohla zachránit i naše bratry a sestry. Don Pierino Galeone #Maminka #rada #spása

[Photo] 20.

[Photo] 20.

20.9.2023 Máš-li víru, Ježíš opakuje i pro tebe: "Vstaň a choď" (Mk 2, 5). Don Pierino Galeone #víra

[Photo] 19.

[Photo] 19.

19.9.2023 Poslušnost je pojítkem, které spojuje všechny Boží děti s Bohem. Pán používá výkon autority pouze a výhradně pro společné dobro i dobro jednotlivců. Don Pierino Galeone #poslušnost #autorita #dobro

[Photo] 18.

[Photo] 18.

18.9.2023 Poslušnost vůči představeným je nezbytná. Výjimky určuje autorita, která zaručuje společné dobro. Don Pierino Galeone #poslušnost #představení #autorita

[Photo] 17.

[Photo] 17.

17.9.2023 Je svaté stavět dům na skále Božího slova, kterým je sám Bůh, neotřesitelný základ i přes smrt. Don Pierino Galeone #Božíslovo #skála

[Photo] 16.

[Photo] 16.

16.9.2023 Přijměme Marii jako Maminku, jak to udělal Jan, který si ji vzal k sobě. Don Pierino Galeone #Maria #maminka

[Photo] 15.

[Photo] 15.

15.9.2023 Panna Maria Bolestná má účast na tajemství svého Syna, který vyzdvižen na kříž dál přitahuje všechny lidi a každého člověka k sobě, k jejich spáse, až do konce světa. Don Pierino Galeone #PannaMaria #kříž #spása

[Photo] 14.

[Photo] 14.

14.9.2023 Ježíš z kříže přitahuje všechny lidi k sobě, aby ho následovali skrze praktikování lásky k Božímu slovu. Don Pierino Galeone #kříž #Božíslovo