[Photo] 04.

[Photo] 04.

04.09.2022 Zachowywanie Jezusowego przykazania miłości bliźniego, tak jak On nas umiłował, jest fundamentem wszystkich cnót, ponieważ w przestrzeganiu tego przykazania jest zawsze obecny Jezus, a wraz z Nim może stopniowo narodzić się i wzrastać każda cnota. ks. Pierino Galeone

[Photo] 02.

[Photo] 02.

02.09.2022 Pięknie jest żyć razem w miłości braterskiej, to źródło pokoju i radości. ks. Pierino Galeone

[Photo] 31.

[Photo] 31.

31.08.2022 Kiedy jesteśmy utrudzeni i obciążeni, idźmy do Jezusa, a On nas pokrzepi. Robisz tak? ks. Pierino Galeone

[Photo] 26.

[Photo] 26.

26.08.22 Radykalne niezdecydowanie oznacza niestałość i jako takie nie podoba się Bogu. ks. Pierino Galeone

[Photo] 25.

[Photo] 25.

25.08. Jaka jest ścieżka Twojej duchowej wędrówki? Ewangelia czy świat? Chrystus czy Twoje ja? Przyjrzyj się dobrze Twojej duchowej wędrówce! ks. Pierino Galeone

[Photo] 23.

[Photo] 23.

23.08. Słowo Boże to nie czcza gadanina, ci którzy popadają w gadulstwo nie wejdą do Raju. Przyjmijmy Słowo Boże, adorując je tak, jak adorujemy Eucharystię. ks. Pierino Galeone

[Photo] 22.

[Photo] 22.

22.08. Przestań mówić, że nie dasz rady. Jeśli chcesz, dzięki posłuszeństwu możesz wejść przez ciasne drzwi. ks. Pierino Galeone