Sekulární institut Servi della Sofferenza

Sekulární institut Servi della Sofferenza

Sekulární institut Servi della Sofferenza (česky Služebníci utrpení) založil diecézní kněz P. Pierino Galeone. Jeho charisma, inspirované svatým Piem z Pietrelciny, spočívá v přijímání utrpení, které se – spojené s utrpením Krista – stává nástrojem úlevy a vykoupení bližních. Členové institutu takto podle vzoru otce Pia slouží utrpením a vydávají svědectví lásky k druhým.

Charisma

Charisma

"Na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev." (Kol 1,24) Těmito slovy svatého Pavla zahajuje Jan Pavel II. svůj apoštolský list Salvifici doloris o křesťanském významu lidského utrpení, který je citován v našich konstitucích v článku 3. Za utrpení se nemá považovat pouze fyzické utrpení, nemoc a utrpení těla. Oblast lidského utrpení je mnohem širší: ve skutečnosti existuje utrpení fyzické, morální i duchovní.

Zakladatel

Zakladatel

Zakladatelem Sekulárního institutu Servi della Sofferenza je P. Pierino Galeone.

Madre

Madre

Slečna Giorgina Tocci se narodila 30. března 1940 v San Giorgiu Joniku (TA) Cosimovi a Immacolatě Basso. V roce 1954 se ve farnosti S. Maria del Popolo seznámila s otcem zakladatelem Pierinem Galeonem.

Zasvěcení

Zasvěcení

Sekulární institut Servi della Sofferenza je jednotný institut rozdělený do dvou sekcí, mužské a ženské, jejichž členové žijící ve světě usilují o dokonalost lásky a posvěcují svět evangeliem utrpení.

Členové Sdružení Servi della Sofferenza

Členové Sdružení Servi della Sofferenza

V lednu 2004 některé rodiny, které již prošly duchovní cestou pod vedením P. Pierina Galeoneho, vyjádřily přání vytvořit stabilní skupinu, která by věrně žila charisma Služebníků utrpení.